Spoorgroen

Een park waar je graag bent, een picknick kunt houden, kunt spelen en bewegen en kunt ontdekken. De groenstrook langs het spoor in De Hoogte wordt aangepakt! De groenstrook loopt van het station tot aan de ringweg. Een plek voor iedereen in de wijk, waar je elkaar kunt ontmoeten, maar ook rust kunt vinden.

Samen met omwonenden en landschapsarchitect Laos werkt de gemeente Groningen aan dit project. De afgelopen tijd is er al veel input van omwonenden opgehaald, waarmee een mooi ontwerp gemaakt is. De plannen zijn inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd, dus we kunnen er verder mee aan de slag!

 

 

Bekijk hieronder het definitieve ontwerp! 

project

Update

Maart 2024 – besluitvorming

Nadat de schetsen voor het nieuwe Spoorgroen in oktober aan de omwonenden gepresenteerd waren, is de uiteindelijke besluitvorming in gang gezet. Begin maart 2024 zijn de plannen ook door de gemeenteraad goedgekeurd, waardoor er budget vrij gekomen is om de plannen ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

In de komende maanden zullen de plannen omgezet worden naar technische tekeningen, en zal er op zoek gegaan worden naar een partij die de uitvoering kan verzorgen.

Hopelijk kunnen we in de tweede helft van 2024 beginnen met de uitvoering!

November 2023 – schetsen

Wat is er met alle ideeën en dromen gedaan en hoe zijn die vertaald naar een nieuw Spoorgroen? Bekijk de schetsen op de website!

Er zijn een hele hoop ideeën opgehaald voor het Spoorgroen in de Hoogte. We hebben persoonlijk met mensen gesproken, er is een enquête uitgezet, we hebben verschillende bijeenkomsten in de wijk georganiseerd en zijn op pad geweest met kinderen om ook van hen te horen wat zij zouden willen in het Spoorgroen.

Daarna in overleg met de verschillende afdelingen van de gemeente: de afdelingen die over de bomen en de beestjes gaan, het onderhoud, verkeer en natuurlijk: het geld.

Laos Landschapsarchitecten heeft alle ideeën verwerkt in een ontwerp. Donderdag 19 oktober j.l. konden omwonenden en geïnteresseerden deze schetsen voor het eerst zien in Edanz en is er een toelichting gegeven op de schetsen.

Januari 2023 – onderzoeken

Het lijkt stil bij het Spoorgroen, de blaadjes vallen van de bomen, de wind en kou zorgen ervoor dat je minder lang in het Spoorgroen verblijft. Gebeurt er dan niks? Jawel hoor, maar vooral op de achtergrond!

Voordat we verder kunnen met ontwerpen en plannen, moesten er eerst nog twee onderzoeken gedaan worden door de gemeente. Een bomenonderzoek om o.a. te kijken of er zieke/gevaarlijke bomen zijn, zodat we in de planning mee kunnen nemen wat daarmee moet gebeuren. En een ecologisch onderzoek: zijn er bijvoorbeeld beschermde diersoorten of plantensoorten die in het Spoorgroen leven waar we rekening mee moeten houden? Die onderzoeken zijn net afgerond en nu is Laos, de landschapsarchitecten, bezig met een ontwerp. Dit ontwerp laten we dan zien aan alle gemeentelijke afdelingen of het kan zoals we willen, en kijken we hoeveel dat gaat kosten. Als dat allemaal kan, kunnen we de ontwerpen weer aan jullie in de wijk laten zien. We willen nu eerst weten wat kan (ook qua geld), zodat we jullie niet dingen laten zien die later toch niet blijken te kunnen.

februari 2022 – Plant je vlag

In samenwerking met Laos heeft er een ‘plant je vlag-middag’ in het Spoorgroen plaatsgevonden. Die middag zijn er ideeën opgehaald van bewoners. Onder andere wat men een mooie plek vindt in het Spoorgroen, wat men graag wilt behouden of juist zou willen aanpassen.

Deze input (en alle eerdere opgehaalde input) verwerkt Laos Landschapsarchitecten in een schets hoe het nieuwe

Schetsen

Laos Landschapsarchitecten heeft al jullie ideeën verwerkt in deze definitieve schetsen:

 

 

Wat gaan we doen?

  • Doorlopend pad door Spoorgroen.
  • Versterken relatie met De Hoogte.
  • Diverse beplanting toevoegen.
  • Vorm aanbrengen in vakken.
  • Toevoegen plekken om te zitten, te ontmoeten en te spelen.

Wil je meer informatie of heb je goede ideeën voor het Spoorgroen?

Neem gerust contact met Mariét van Veen op spoorgroen@mooiewijken.nl of laat je gegevens hiernaast achter.

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant