Fietsstraat Korreweg

De gemeente Groningen gaat de Korreweg veranderen in een fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor is er meer aandacht voor fietsers en voetgangers én meer ruimte voor groen en beleving. Daarmee neemt de leefkwaliteit van de straat toe.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat heeft de fietser voorrang. Het is een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid aanpast aan de fietser. Voor fietsers zijn fietsstraten comfortabeler en veiliger dan routes door gewone 30 km/uur woonstraten. De Korreweg blijft wel toegankelijk voor auto’s en er blijven ook parkeerplekken voor auto’s.

project

Terugblik

Informatiemarkt 13 februari 2024
Op 13 februari 2024 heeft in Het Floreshuis een informatiemarkt plaatsgevonden. Tijdens deze avond konden bewoners verschillende projecten in de wijk bekijken. Ook de plannen voor de fietsstraat Korreweg zijn gepresenteerd. Tijdens deze informatiemarkt hebben omwonenden hun knelpunten en wensen aangegeven. De reacties worden verwerkt en meegenomen in het verdere ontwerpproces.

Planning

  • Schetsontwerp: maart 2024
  • Voorlopig ontwerp: april 2024
  • 2e informatieavond: mei 2024
  • Definitief ontwerp: juli 2024
  • Start uitvoering: 3e kwartaal 2025

Klankbordgroep

Tijdens de inloop op 13 februari jl. is er gevraagd of bewoners willen deelnemen aan de klankbordgroep.  De klankbordgroep wordt gebruikt om mee te denken en om met ideeën te komen. Samen met de klankbordgroep wordt er een wandeling gemaakt over de Korreweg.

Er is bij de samenstelling van de klankbordgroep rekening gehouden met diversiteit. Hierbij kun je denken aan een jong gezin, een ouder echtpaar en een scholier/student.

Met de opgehaalde informatie van de informatiemarkt en de ideeën vanuit de klankbordgroep wordt een schetsontwerp opgesteld. De planning is om dit ontwerp tijdens een tweede inloopbijeenkomst te delen met omwonenden.

Meer informatie

Heb je vragen, opmerkingen of wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Dan kun je het contactformulier invullen.

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant