Park in Johan de Wittstraat

In de wijkvernieuwing in Groningen krijgen bewoners de ruimte om mee te denken over – en ideeën in te brengen voor – hun eigen straat. Het project ‘Herinrichting Johan de Wittstraat’ komt dan ook voort uit een bewonersinitiatief, waarin voorgesteld werd om een deel van de Johan de Wittstraat (van nummer 4 t/m 74) te dempen voor autoverkeer en samen met de al bestaande boomgaard de Witte Velden, onderdeel te laten zijn van een parkje. Een parkje dat kan zorgen voor meer ontmoeting, dat ruimte biedt voor ontspanning en spel, en dat de buurt mooier en groener kan maken. Omdat dit idee goed aansluit bij de ideeën van de wijkvernieuwing, werd besloten het verder te onderzoeken. 

Input

Nadat uit de eerste onderzoeken bleek dat het best mogelijk zou zijn om dit deel van de straat te veranderen in een parkje, gingen we aan de slag met hoe dat parkje er dan uit zou moeten zien. Na wat eerste verkennende gesprekken besloten we een buurtlunch te organiseren voor de direct aanwonenden. Op 1 juli vond deze geslaagde middag plaats, waarop we hebben kunnen brainstormen met de bewoners en waaruit ook een paar duidelijke uitgangspunten naar voren kwamen. Deze uitgangspunten hebben de basis gevormd voor het uiteindelijke ontwerp. Dit ontwerp hebben we gepresenteerd aan de bewoners tijdens een informatieavond op 5 oktober 2023, waarvoor alle bewoners van de buurt (van de Noorderstationsstraat tot de Asingastraat en van de Bedumerweg tot de van Oldebarneveltlaan) waren uitgenodigd.

Kon je hier niet bij zijn maar ben je wel benieuwd? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

project

Isabelle – bewoner – aan het woord:

Isabelle had pluktuin De Witte Velden en diende een plan in voor de uitbreiding van de tuin.
“Ik ben imker en dan moet je zorgen voor aanpassingen in de omgeving van de woonkorven omdat een bijenvolk eten nodig heeft. Toen bedacht ik hoe mooi het zou zijn als de weg voor mijn deur er niet zou zijn. Ik bedacht een plan voor een fietspad, heg, bloemenweide en een losloopgebied voor honden. Dat plan heb ik ingediend.  Kris Holwerda van GoeieBuurt hielp mij bij het opmaken van het plan. Ik maakte foto’s en een schets. Dat hebben we naar de gemeente gemaild.

Nadat ik het plan had ingediend kwamen Boud Geerdes en Pascal Roemers van de gemeente bij mij op bezoek. Zij hebben mij erg geholpen. Eerlijk gezegd dacht ik dat ik uitgelachen zou worden. De heg weghalen is best een wild plan. Maar ze gingen er serieus op in. De bomen werden gecheckt en een wegdeskundige keek mee. Er bleek vervuiling in de fundering van de straat te zitten, dat maakt het plan wel kostbaarder. Toch zet de gemeente door omdat zij wil vergroenen. Boud bedacht zelfs nog nieuwe dingen, zoals een bijenboom, die we toevoegden aan het plan. Ik heb mijn plan op het juiste moment ingediend.

Samen met buren wil ik kijken naar welke ideeën we nog meer in kunnen dienen. Zo denk ik zelf aan het aanplanten van nog meer verschillenden gewassen om de zogeheten bloeiboog in de wijk verder te verbreden en diverser te maken. Daarmee fleuren we het hele seizoen de straten op! Ik wil graag een bord met verlichting bij de (nieuwe) ingang van het park  en lage verlichting op sommige plekken in het park.

Heb jij ook een idee? Schroom niet om het in te dienen. Niet bang zijn dat er eens iets mis gaat, niets doen is de enige fout die je kan maken. Ook al start je zoiets alleen, er zijn altijd wel een paar helpende handen in de buurt. Ook als je iets hebt bedacht voor de openbare ruimte. Je doet het altijd samen met mensen. En vergeet niet dat iedereen zijn eigen talent heeft. Benut die door hulp te vragen als je iets moeilijk vindt!”

Tijdens de buurtlunch op 1 juli worden de ideeën van Isabelle met de buurt besproken.

Wil jij ook een idee indienen voor je buurt?
Stuur een mail naar info@mooiewijken.nl

Definitieve schets van het park

Bewoners betrokken

5 oktober 2023 – Informatieavond buurtbewoners

Op 1 juli hebben we een geslaagde buurtlunch gehad. We hebben veel input gekregen van omwonenden voor het park in de Johan de Wittstraat. Dit voorlopig ontwerp is op donderdagavond 5 oktober in het Christelijk Centrum Groningen (CCG) gepresenteerd aan de buurt. Tijdens deze bijeenkomst werden de bewoners geïnformeerd over de voortgang van het project, werd het ontwerp voor de straat en de directe omgeving en de keuzes daarin toegelicht, en werd er alvast een inkijkje gegeven in de activiteiten voor de komende tijd.

     

1 juli 2023 – Buurtlunch

Op dit moment zijn we zover dat we kunnen gaan nadenken over de daadwerkelijke invulling van de ruimte. Welke inrichting draagt bij aan woonplezier, aan ontmoeten en ontspannen? We willen en kunnen dit niet helemaal zelf bedenken. Daarom organiseert het projectteam op 1 juli een buurtlunch, waar alle bewoners van dit deel van de Johan de Wittstraat mee kunnen denken over de inrichting van de ruimte. De bewoners worden persoonlijk uitgenodigd.

 

Planning

November 2023: besluitvorming door College

Januari 2024: besluitvorming door de gemeenteraad

September tot november 2024: aanleg parkje

December 2024: opening parkje in de Johan de Wittstraat

 

Heb je een vraag? Of denk je graag mee?

Je kunt contact opnemen met Mariët Veen:
T:   06-57408706
E:   mariet.veen@groningen.nl

Projectteam

Het projectteam bestaat uit de volgende personen:

Mariët Veen Projectleider
Marit Schippers Buurtopbouwwerker –
WIJ Korrewegwijk/De Hoogte
Tom van Luinen Ontwerper Openbare Ruimte
Jakob de Vries Verkeerskundige
Peter van Delden Projectleider – Stadsingenieurs
Femke Robin Adviseur Voorbereiding –  Stadsingenieurs
Jelle Pot Coördinator Beheer – Stadsbeheer
Isabelle Dingemans Bewoner – initiatiefnemer

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant