WIJS

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) is een organisatie waar jongeren en studenten verbinden aan de stadse samenleving. Wij zien namelijk dat studenten soms leven in een studentenbubbel en denken dat studenten met hun kennis en talenten een fantastische bijdrage kunnen leveren in wijken en aan wijkbewoners die hulp nodig hebben. Onze studenten en jongeren voeren projecten uit voor en samen met wijkbewoners. Denk hierbij aan individuele ondersteuning, onderzoeken en activiteiten. Op deze manier dragen studenten bij aan een positieve ontwikkeling van de stad en leren studenten in de praktijk: een win-win.

Wijs is te vinden in het Floreshuis elke dinsdag en donderdag tussen 9:30 en 12:30 waar bewoners welkom zijn om hun vragen te stellen tijdens onder andere het Juridische Steunpunt en Ondernemerssteunpunt. Daarnaast op verschillende plekken in de stad, zoals in de Ruimte in Winkelcentrum Paddepoel.

WIJS is een samenwerking tussen de Gemeente Groningen, WIJ Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Alfa College. Per jaar verbinden we ongeveer 1000 studenten aan de wijken en aan verschillende opdrachtgevers. 

In de Korrewegwijk zijn we op dit moment op de eerder genoemde tijdstippen beschikbaar voor wijkbewoners om ze een stapje verder te helpen. Bijvoorbeeld via het Juridisch Steunpunt waar Rechten studenten bewoners kunnen helpen met bijvoorbeeld het ontbinden van een contract, een bezwaarschrift schrijven of via het Ondernemerssteunpunt waar (startende) ondernemers, stichtingen, bewonersinitiatieven hulp kunnen krijgen door studenten met een bedrijfseconomische of fiscale achtergrond. Daarnaast gaan we graag maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers in gesprek om projecten in de wijk (verder) op te zetten.


logo
Contact

Floreshuis
Elke dinsdag en donderdag tussen 9:30 en 12:30 uur


T: 06 - 150 909 87
E: info@wijsgroningen.nl


Link naar website
gids