WELMOBIEL

Stichting WelMobiel is actief in Vinkhuizen, Lewenborg, Beijum, Oosterparkwijk, Hoogkerk, De Hoogte en de Korrewegwijk. Wij brengen bewoners door de gehele gemeente Groningen, dus naar alle ziekenhuizen, maar ook naar Haren (Beatrixoord) of naar Ten Boer.

Door de steeds verdere noodzaak van het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen, is mobiliteit een groot goed. Zolang je nog zelfstandig kunt voorzien in je eerste levensbehoefte, zoals boodschappen doen, naar de huisarts, fysiotherapie of eens op bezoek bij een vriend of familie, is de service van WelMobiel hard nodig. Onze veelal oudere gebruikers bezitten geen eigen auto meer of hun partner die altijd reed is overleden. Hierdoor zijn ze aangewezen op andere alternatieven. Het OV trekt zich steeds verder terug uit de wijk en rijden alleen nog maar op de meest economische route op hoofdwegen. Hierdoor komt de bushalte dichtbij vaak te vervallen, met alle gevolgen van dien.

WelMobiel is actief op werkdagen van 09.00 tot ca 17.00 uur. Moet je eerder naar het ziekenhuis of huisarts neem dan telefonisch contact met ons op en wij gaan kijken of een van onze vrijwilligers iets eerder kan beginnen. Tot nu toe is het nog altijd gelukt. We hebben bevlogen medewerkers met het hart op de juiste plaats. We zijn er voor jou en zorgen zo dat de wereld een beetje mooier wordt.

Vervoer naar dagbesteding

WelMobiel wordt steeds vaker ingezet voor vervoer naar dagbesteding. Hierbij valt te denken aan Odensehuis, Factor 5 en diverse locaties van andere aanbieders. Hiervoor gaan wij binnenkort 3 elektrische personenbussen bestellen en om alvast een start te maken, gebruiken we eerst brandstof personenbussen. Over 6 maanden rijden we dan weer geheel emissievrij.

Samenwerking Voedselbank

We werken ook samen met de Voedselbank Groningen. Elke woensdag bezorgen wij de boodschappen van bewoners in en om de stad Groningen, die dat om lichamelijke of fysieke reden dat zelf niet meer kunnen komen ophalen. Mocht je daarvoor belangstelling hebben? Neem dan contact op met de Voedselbank Groningen om te overleggen of jij ook in aanmerking kunt komen voor deze service.

Collega worden?

Door de steeds grotere vraag van bewoners om vervoerd te worden, hebben wij ook meer vrijwilligers nodig om dit allemaal goed te kunnen uitvoeren. Zoek je een leuke vrijwilligersbaan naast je betaalde werk, of omdat je al een tijd thuis zit en graag weer onder de mensen wilt zijn, meld je aan via de website of bel met ons vaste nummer en vraag naar Charissa of Martin. Zij helpen je graag verder en komen graag met je in gesprek.

Uiteraard kan dit als je werkzoekende bent, maar ook vanuit een andere hoedanigheid b.v. Participatiebaan, Basisbaan, WAO, Wajong, WW en of reguliere vrijwilliger. De functies zijn chauffeur (rijbewijs B), klantcontact, dus de telefoon opnemen en ritten inplannen, of als bestuurslid.

Deelauto

Alle auto’s van WelMobiel zijn tevens deelauto’s, als wij er zelf geen gebruik van maken, kunnen bewoners van de stad Groningen de auto’s voor een aantrekkelijk tarief boeken (€ 2,50 per uur en € 0,25 per km). Voor meer informatie en aanmelden zie de QR-code op de auto of kijk op onze website voor meer informatie.


Contact

Stichting WelMobiel
Protonstraat 3a
9743 AL  Groningen


T: 085-7920377
E: info@welmobiel.nl


Link naar website
gids