ODENSEHUIS

Wij zijn een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten, die kunnen komen wanneer zij willen en naar wens al dan niet aan activiteiten deelnemen. Ten tijde van de coronacrisis is het Odensehuis echter beperkt open met slechts enkele deelnemers per dag. Zij komen op afspraak en onder de voorwaarde dat iedereen gezond is: geen klachten, geen koorts of verkoudheid. 

Verder geldt de 1,5 meter regel. Handen wassen doen we onder begeleiding als voorzorg en indien nodig. De openingstijden zijn aangepast en ingekort van 10.00 – 14.00 uur. Activiteiten worden aangepast aan de deelnemers die komen en we houden ons aan de geldende afspraken qua hygiëne. 

Door middel van de activiteiten die plaatsvinden kunnen deelnemers met geheugenklachten onderling ervaringen uitwisselen. Of het nu gaat om maken van muziek, schilderen, het maken van een levensboek of een gezamenlijke lunch: de deelnemers zijn in het Odensehuis ’thuis’.

Iedere bezoeker is goed zoals hij of zij is – niet de ziekte staat centraal, maar het leven zelf.


logo
Contact

Odensehuis Groningen
Molukkenstraat 200
9715 NZ  Groningen


T: 050 230 3252 / 06 4537 3932
E: info@odensehuisgroningen.nl


Link naar website
gids