Klimaattip

In Op de Hoogte en in De Korrespondent lees je regelmatig een tip waarmee je geld kunt besparen en vaak houd je daarmee ook rekening met het milieu of klimaat.

Van meer naar minder consumeren

In de volgende tips gaat het vooral om gedrag. Wat kun je zelf doen en vooral laten. Het belangrijkste is consuminderen door het veranderen van je gedrag. Dat vergt tijd en doorzettingsvermogen. Misschien kun je je aansluiten bij een groep of er zelf een beginnen.

Voor consumenten zijn er de 5R’s als vuistregel: reduce, refuse, repair, recycle en remove. Naast minder consumeren (reduce), kun je bijvoorbeeld iets kopen wat gemaakt is van andere materialen dan plastic (refuse). Iets wat kapot is kun je (laten) repareren (repair). Scheid je afval zoveel mogelijk, of breng iets naar de kringloop (recycle) of sluit je aan bij mensen die afval opruimen (remove). Dit kun je doen bij het Groenhuis: https://www.wijkbedrijfhetgroenhuis.nl

Voor grootte en ‘langdurige’ klappers om de CO₂ afdruk te verminderen, ga naar de website van milieu centraal: www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/?&tag=Klimaatklappers/

De volgende keer hierover meer. 

In de vorige klimaattips ging het vooral om energiebesparing in huis. In verband met de gestegen gasprijzen actueler dan ooit. Klik hier voor de compilatie.

Door: Herman Beens