KAR LEFIER

KAR staat voor Klanten Advies Raad. Samen met GROBOS (studenten) vertegenwoordigt de KAR de huurders van Lefier in de stad Groningen. Dat zijn er ongeveer 6500, waarvan velen in de Korrewegwijk wonen. De KAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Lefier op het gebied van betaalbaarheid, energiebesparing, leefbaarheid, zorg, verkoopbeleid, voorzieningen en kwetsbare groepen.

De KAR bestaat uit acht personen, waarvan vijf in juni 2020 zijn aangetreden. De KAR vergadert eenmaal per 14 dagen.

Naast de eigen vergaderingen, is er ook regelmatig overleg met Lefier, over allerlei beleidsterreinen. Daarnaast zijn er vergaderingen met huurdersorganisaties van andere corporaties en met huurdersorganisaties van Lefier in andere gemeentes. Ook schuift de gemeente af en toe aan.

Om te weten wat er leeft onder de huurders van Lefier, probeert de KAR met hen in contact te treden. Er is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief, waarop mensen zich kunnen abonneren. Ook wordt er jaarlijks een huurdersavond georganiseerd.

Uiteraard kunnen huurders ook rechtstreeks vragen stellen over huur, de woning of andere zaken. Wellicht wil iemand een bewonersorganisatie oprichten. Dat kan via het contactformulier op de site of via de mail.


logo
Contact

Oosterhamriklaan 179


T: 06 - 224 019 17
E: kargroningen@gmail.com


Link naar website
gids