JASMIJN

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn bestaat sinds maart 1987 en heeft zich van een buurtcentrum naar een stedelijk multicultureel vrouwencentrum ontwikkeld. Jasmijn is een plek waar vrouwen met verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en waar een de gelegenheid wordt geboden om contacten op te bouwen. Jasmijn is gericht op de bewustwording van de maatschappelijke positie van vrouwen door hen te wijzen op het belang van het kunnen en durven kiezen waar het gaat om de inrichting van het leven binnen bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden en ondersteund bij het maken van keuzes.

Jasmijn is een veilige plek waar vrouwen met zelfgekozen activiteiten bezig kunnen zijn; een plek waar ze elkaar leren kennen en waar ze samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen voor hun werk, met respect en belangstelling voor elkaars geloof en cultuur. 

Jasmijn biedt jaarlijks ongeveer 55 verschillende cursussen en workshops aan waarvoor vrouwen zich kunnen inschrijven.

Daarnaast organiseert Jasmijn, in samenwerking met andere organisaties, trajecten binnen de keten: taal – participatie – arbeidsmarkt. Deze activiteiten vinden ook in verschillende wijken in Groningen plaats.

Alle vrouwen in de gemeente Groningen kunnen meedoen met de activiteiten.

Meer informatie over de cursussen en projecten is te vinden op de website!


logo
Contact

MVC Jasmijn
Floresstraat 2/1
9715 HS in Groningen


T: 050 5733319

Link naar website
gids