WOK (WIJKOVERLEG KORREWEGWIJK)

Het WOK zorgt voor de subsidieaanvraag bij de Gemeente en de verantwoording ervan.

Het WOK helpt bij het samenstellen van het wijkblad De Korrespondent  en voor de website www.korrewegwijk.nl. Zij dragen ook zorg voor de verspreiding van de Korrespondent.
Via het wijkblad “De Korrespondent”  en de website www.korrewegwijk.nl  kunnen bewoners hun ideeën,  klachten en of vragen kenbaar maken.

Het WOK bezoekt ook voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente en van andere organisaties om de belangen van de bewoners te behartigen en kenbaar te maken zoals het GroenHuis, De Groene Korrewegwijk( energie), Buurtconciërge, WGWO en Goeie Buurt.
Onderwerpen zijn b.v. energietransitie, wijkvernieuwing, het GroenHuis en de Wijkstemdag.

Ook geven wij advies over wijkgebonden beleidsonderwerpen zoals het hondenbeleid, verkeersveiligheid, parkeerbeleid, Oosterhamriktracé, Korreweg wordt Fietspad (en vernieuwing van de Gerrit Krolbrug), riolering in de wijk enz.

Aanmelden

Wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun wijk zijn welkom in het WOK-bestuur.
Zij kunnen dan een vergadering bijwonen en dan hun standpunt bepalen of er cohesie bestaat met het huidige bestuur om deel te nemen aan het WOK.

Zij kunnen zich melden via de WOK-brievenbus in het Floreshuis 
of bij Loek Veldt: 050-5731552 /  lenlveldt@hotmail.com of
wok@korrewegwijk.nl

Voorzitter: Epke Knoop
Secretaris en penningmeester: Loek Veldt
Bestuursleden: Corien Wiersma, Anja Postuma en Anne Postma.  
Notuliste: Gerda Galema


logo
Contact

Wijkoverleg Korrewegwijk
Contactpersoon: Loek Veldt


T: 050-5731552
E: wok@korrewegwijk.nl / lenlveldt@hotmail.com  

gids