Wijkhub Asingastraat

Waarom een wijkhub?

In verschillende wijken in Groningen komt de zogeheten Stratenaanpak op gang. Centraal daarbij staat het beter leren kennen van straten of buurten, zodat er niet alleen contact is met de buurt als er problemen zijn. Doordat het lokale team van professionals (goed) contact heeft met de bewoners, weet ze veel beter wat er speelt. Als er meerdere signalen komen van overlast of criminaliteit/ondermijning binnen een buurt of straat dan is het belangrijk om zichtbaar aanwezig te zijn en om in te grijpen. 

In het kader van deze aanpak is in De Hoogte de ‘wijkhub’ Asingastraat geopend. Een wijkhub is een tijdelijke plek waar partijen elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit de wijkhub gaan professionals samen de wijk in om met bewoners in gesprek te gaan om zo te voelen en ervaren wat er speelt.

project

Wat is een wijkhub?

Een wijkhub is een tijdelijke plek waar partijen elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit de Wijkhub gaan professionals gezamenlijk de wijk in om met bewoners in gesprek te gaan.

De doelstelling is drieledig:

  1. Laten zien dat bij overlast de gemeente ingrijpt;
  2. De betrokken ambtenaren naar de wijk halen om daarmee commitment te creëren en sneller tot oplossingen te komen;
  3. Vanuit de wijkhub contacten aangaan met bewoners.

Leefbaar en veilig

George Wildeboer, gebiedsmanager Veiligheid licht toe: “De gemeente investeert samen met bewoners veel in het leefbaar en veilig houden van de wijken en buurten. We investeren veel in preventie, want immers: ‘voorkomen is beter’. Veel gaat goed. Helaas gebeuren er ook zaken die overlast geven of er is sprake van crimineel/ondermijnend gedrag. Dat willen we als gemeente niet. Als er in de straat meerdere incidenten met overlast zijn geweest dan bekijkt de gemeente samen met politie, WIJ en de woningcorporatie wat er extra nodig is. Een van de middelen die we daarvoor inzetten is een wijkhub.”

George WIldeboer:

“Interessant is de vraag: hoe past onze reguliere manier van werken bij wat er op dit moment in een buurt of wijk gevraagd wordt? Het gevoel van urgentie dat met een wijkhub wordt gegeven, zorgt voor binding en daardoor zijn de verschillende instanties eerder bereid een stapje bij te zetten, voor de tijdelijkheid weliswaar. Nabijheid en zichtbaarheid van professionals zijn belangrijke aspecten van onze aanpak. Door zo nabij te zijn kun je als instanties veel sneller en accurater handelen als er iets aan de hand is, het maakt je slagvaardiger.”

Wil jij graag gebruik maken van de Wijkhub of heb je vragen?

Laat het George weten. Vul het contactformulier hiernaast in of mail/app/bel George:
George.Wildeboer@groningen.nl / 06 – 29 63 89 15

Adres:
Asingastraat 43

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant