Wethouder Carine Bloemhoff ‘opent’ straatschildering Molukkenplantsoen

Maandag 15 november a.s. opent wijkwethouder Carine Bloemhoff om 15:30 uur een straatschildering in het Molukkenplantsoen. Deze kleurrijke markering tussen de wijk en het plantsoen maakt automobilisten in de Molukkenstraat attent op de aanwezigheid van spelende kinderen. Dit was een wens van kinderen en ouders uit de Indische Buurt die aangaven in de omliggende straten soms erg hard wordt gereden waardoor kinderen niet goed zelfstandig in het park konden komen. De straatschildering bevindt zich op de kruising Timorstraat/Molukkenstraat en bewoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.

Ontwerp

Samen met de projectgroep ‘Brugbouwer’ hebben buurtbewoners, waaronder kinderen, voor de zomer ontwerpen gemaakt voor de straatschildering. Deze ontwerpen zijn gebundeld en één van de ontwerpen is in samenwerking met kinderen uit de buurt uitgetest met tijdelijke verf op straat, om te zien hoe dit er in de praktijk uit zou kunnen zien. Uit de verschillende ontwerpen is door de buurt één ontwerp gekozen om te realiseren in de wijk. Dit ontwerp is begin oktober gerealiseerd door kunstenaarscollectief VAAF. De projectgroep Brugbouwer bestaat uit ontwerpers, onderzoekers, ambtenaren en een jeugdwerker. 

Startschot Molukkenplantsoen

Deze straatschildering is naast een fysieke verbinding tussen de wijk en het park, ook een startschot van de projecten die in het Molukkenplantsoen gaan plaatsvinden. Vanuit Mooie Wijken wordt gewerkt om van het park een aantrekkelijke, prettige en veilige plek voor alle bewoners te maken.