VRIJDAG in de Buurt

Met het project VRIJDAG in de Buurt maken wij de Korrewegwijk nog leuker om in te wonen. Van samen zingen in een Meezingcafé, dansen in een flashmob in het winkelcentrum of aan de slag met graffiti om de wijk nog mooier te maken, alles is mogelijk! 

VRIJDAG in de Buurt heeft in verschillende wijken van Groningen een cultuurcoach. De cultuurcoaches van VRIJDAG zijn professionals met een hart voor cultuur. Zij brengen mensen en organisaties bij elkaar. De cultuurcoach nodigt wijkbewoners uit om nieuwe dingen te proberen op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, dans, poëzie en andere vormen van cultuur. De cultuurcoach van de Korrewegwijk is Magda Rozenveld, zij wil de vele talenten in de wijk een podium geven!

Magda aan het woord

Op 4 december 2018 had ik een afspraak met Hannelore Duynstee van VRIJDAG in de Buurt en Karin Noeken van De Wijk De Wereld. VRIJDAG in de Buurt zocht iemand uit de wijk, die veel mensen in de wijk kent, verbindingen kon leggen en kunst en cultuur in de wijk kon versterken. We hadden een inspirerend gesprek en vanaf januari 2019 ging ik aan de slag bij VRIJDAG in de Buurt voor gemiddeld 10 uren per week. 

De Wijk De Wereld organiseerde eind februari 2019 een “oploop” in het Floreshuis en vertelden wat er allemaal mogelijk was. Ze hadden in de weken daarvoor een oproep gedaan om naar het Floreshuis te komen middels het rondbrengen van een ansichtkaart in vele straten in de wijk. Die avond waren er zo’n 70 à 80 wijkbewoners. Het werd duidelijk dat bewoners wilden dansen, theater wilden maken en mee wilden zingen met het Karrekoor (wijkkoor in de Korrewegwijk).

De Wijk De Wereld bracht veel wijkbewoners in beweging. Nieuwe ontmoetingen kwamen tot stand. Bewoners ontdekten dat ze talent hadden en wilden hier mee verder. Een bewoonster die ik sprak gaf aan dat ze heel lang twijfelde om mee te doen. Ze kende niemand in de wijk en leefde wat afgezonderd. Het ansichtkaartje bewaarde ze in haar tas. Uiteindelijk belde ze, ze wilde graag dansen. Dit bracht een grote verandering in haar leven. Ze leerde anderen kennen en kreeg zo een nieuw netwerk. De dansgroep bestaat nog, kinderen uit de Hoogte spelen nog steeds theater en het wijkorkest wil doorgaan met muziek maken in de wijk. Dankzij VRIJDAG in de Buurt is dit mogelijk.

Kortom kunst en cultuur bracht mensen in beweging en bieden levendigheid, geven plekken uitstraling, verrassen en dagen uit, zetten aan het denken en geven een middel om te laten zien wie je bent, om ergens bij te horen. Hier draag ik als cultuurcoach aan bij door bewoners te ondersteunen om ideeën mogelijk te maken. – Magda Rozenveld

Cultuurcafé

De belangrijkste taak van de cultuurcoach is verbindingen leggen. Daarom zijn wij bezig met het organiseren van het Cultuurcafé. Een plek waar een groep mensen bij elkaar komt om te praten over kunst en cultuur in de wijk. Hier worden vragen gesteld als: Wat wil je doen? Wat ga je al doen? Wat heb je daarvoor nodig? En vooral, hoe kunnen we elkaar daarbij helpen.

Bewoners die een ideeën, wensen of al een plan hebben wil Magda graag spreken! Stuur een mail: magda.rozenveld@bijvrijdag.nl of kijk voor meer informatie op: www.bijvrijdag.nl/korrewegwijk.


Contact

Contact:
Magda.Rozenveld@bijvrijdag.nl
Walstraat 34
Groningen
050-3051400
06 51 56 29 16
Aanwezig: ma, di, wo, do, vr


gids