Van grijs en grauw naar gezellig en groen!

Ons pleintje aan de Oppenheimstraat oogt grijs en grauw. Wij (Vincent, Wendy en Pieta) willen het pleintje veranderen in een groene en gezellige openluchthuiskamer. Dit wordt een ruimte voor kinderen, studenten en andere stadjers! Het uitgangspunt is klimaatadaptatie: tegengaan van hittestress en infiltratie van regenwater. Ook willen we meer organische vormen in de tuin.

Ons plan:
– Zoveel mogelijk tegels eruit en gras erin.
– Onder speeltoestellen kunstgras ter bescherming en voor bevordering van waterinfiltratie.
– Speelplekken verbinden via stepping stones voor een speels uiterlijk.
– In de vier aanwezige bakken bomen plaatsen, met rond de boomspiegel (inheemse, bijvriendelijke, wilde) planten/bloemen. Dit zorgt voor meer schaduw (hittestress) en biodiversiteit.
– Heg tussen kleine en grote veldje openen om beide veldjes te verbinden. Hier heeft de gemeente al goedkeuring voor gegeven.
– Een picknicktafel onder de kastanjeboom als extra ontmoetingsplek in de schaduw.
– Naast de picknicktafeltjes een prullenbak om zwerfafval tegen te gaan.
– Oude rode speeltoestellen groen verven om het meer op te laten gaan in de omgeving (in het kader van duurzaamheid gaan we upcyclen ipv vervangen!)
– Plaatsen van tiny forest en poel tegen hittestress en wateroverlast

Waarom is het een goed idee?
Met het huidige idee zorgen we voor een ontmoetingsplek voor de hele buurt.
Heb je al buurtbewoners gevonden die achter je idee staan of met je mee doen? Zo ja, hoeveel?
19 huishoudens staan achter het idee!
Wat wil je met je idee bereiken?
We willen graag een ontmoetingsplek creëren voor alle bewoners aan het pleintje en daarbuiten. Hierbij houden we rekening met klimaatverandering door hittestress en wateroverlast te beperken!
Draagt je idee bij aan (meerdere antwoorden mogelijk):
Heb je hulp nodig? Zo ja, wie of welke organisaties kunnen ondersteunen?
Samen met buurtbewoners, gemeente en wijkbedrijf Het Groenhuis zorgen we voor een lokale samenwerking!
Wat doe je zelf in de uitvoering van jouw idee?
Reeds hebben we contact gehad met Goeiebuurt. Zij kunnen ons faciliteren bij het uitvoeren van ons idee!
Wat zijn de totale kosten?
Bij benadering zijn de kosten €1500 voor de picknicktafels