Uitleen van buitenspeelgoed

Wat: Uitleen van buitenspeelgoed (buitenspeelgoed Speel-O-Theek).
Waar: Ergens in de wijk waar de spullen ook opgeslagen kunnen worden en idealiter ook uitgeprobeerd (bv speeltuin DIB, Molukkenpark sportveldje, Karrepad schoolplein).
Wanneer: bv uitleen 1x per maand in de maanden maart t/m oktober, bv elke eerste zaterdagochtend van de maand van 9:00 uur -11:00 uur*
Wie: vrijwilligers “runnen” de uitleen en terugbreng ochtend. Wij kunnen zelf een aantal ochtenden op ons nemen en op zoek gaan naar andere vrijwilligers die dat ook willen.

Dit moment van uitlenen en terugbrengen van speelgoed kan tegelijkertijd een ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de wijk. Helpend is dan dat de uitleen op een locatie plaatsvindt waar kinderen meteen met het speelgoed kunnen spelen en waar bv koffie/thee/limonade/fruit beschikbaar is voor de ouders en kinderen.