2023 – Het jaar van Anno Smith, de grote versierder!

Iedereen die een rondje door De Hoogte en de Korrewegwijk loopt heeft wel eens werk van kunstenaar Anno Smith gezien. Hij versierde gevels op gebouwen en maakte markante beelden en tableaus. Zo heb je vast wel de tableaus met vogels, vissen, margrieten en eekhoorns gezien. Niet voor niets noemen wij hem De Grote Versierder.

Zijn werk is op veel plekken in Noord-Nederland te vinden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, een tijd van woningnood en wederopbouw, was hij een graag gevraagde kunstenaar om voor huizen, kantoren en scholen bouwkeramiek te leveren. Hij werkte voor scholen, openbare gebouwen en woningbouwcorporaties. 

Bij de woningbouwflats, in bijvoorbeeld de West-Indische buurt, kreeg elk portiek een eigen steen. Iedereen wist: ‘ik woon bij het schip‘ of ‘bij de apen’. Gelukkig zijn er veel werken van Anno Smith bewaard gebleven. 

2023 is het jaar van Anno Smith! Een werkgroep van bewoners en professionals organiseert in 2023 allerlei activiteiten voor en met bewoners. Zo brengen ze de kunst in de buurt onder de aandacht van bewoners en hopen ze dat bewoners zich daardoor nog meer verbonden voelen met de buurt.

Check voor eer info en activiteiten: https://www.mooiewijken.nl/annosmith/