Project groen West-Indische Buurt

Waarom het project Groen in de West-Indische Buurt?
Het weer in Nederland wordt steeds extremer, dit kenmerkt zich door een afwisseling in hitte, droogte en zware regenval. Dit kan overlast veroorzaken voor bewoners. De gemeente Groningen probeert deze overlast zo veel mogelijk te beperken. Dit probleem willen we in 2021 graag oplossen, dit doen we graag samen buurtbewoners.

Vorig najaar (2020) hebben wij in de West Indische buurt zoveel mogelijk informatie verzameld rondom de onderwerpen, groen, water(overlast), en hitte. Op basis van deze informatie hebben wij schetsen opgesteld. Deze laten zien welke aanpassingen we eventueel kunnen doen in de openbare ruimte om het groen te verbeteren en overlast door hitte en water te voorkomen. 

De volgende stap in het proces is om een te ontwerp maken dat daarna kan worden uitgevoerd. Deze taken zijn voor aannemer Avitec, die we afgelopen winter samen met een aantal buurtbewoners na een grondige selectiefase hebben gekozen.

Met Avitec uit Nieuw-Buinen hebben we een aannemer gevonden die gespecialiseerd is in infrastructuur en milieu. Naast de aanpassingen bovengronds, is de aannemer ook verantwoordelijk voor het onderhouden en waar nodig vervangen van de riolering. Om tot goede ontwerpen te komen zal de aannemer de komende tijd regelmatig in de buurt te vinden zijn. Zij verzamelen dan informatie. Na het vaststellen van het ontwerp keert de aannemer terug in de buurt om de werkzaamheden uit te voeren.

Betrekken bewoners

Net als tijdens het voortraject worden bewoners uitgebreid betrokken bij het opstellen van de ontwerpen. De specifieke over de buurt vinden wij van groot belang. Dit helpt de gemeente bij het opstellen van een realistisch ontwerp dat past bij de wensen van de bewoners. Hiervoor plannen wij de volgende activiteiten in.

Laat ons weten wat je van onderstaande ideeën vindt!

De aannemer organiseerde een pitchdag georganiseerd waarbij leveranciers slimme oplossingen presenteerden om het groen te verbeteren en overlast van water en hitte te voorkomen. Vijf leveranciers presenteerden verschillende oplossingen. Een aantal van deze oplossingen gaat de gemeente toepassen in de West-Indische Buurt.

Wij zijn benieuwd wat jij als bewoner vindt van deze oplossingen. Jouw reactie gaat naar de aannemer die het verwerkt in de eerste versie van de ontwerpen. Deze ontwerpen staan centraal tijdens de buurttafels in september.

REAGEREN KAN NIET MEER, DEADLINE IS VERLOPEN! Mocht je meer informatie willen of graag meepraten, dan kan je een e-mail sturen naar dehaas@procap.nl.

De oplossing van Andre van Spengen, adviseur druppelirrigatie bij Netafim

De oplossing van Daan Los, Lapinus/Rockwool

De oplossing van Ernst Klaver, adviseur Duurzaam Waterbeheer bij Wavint

De oplossing van Gabrielle Jager, adviseur bij de Cruydt-Hoek

De oplossing van Ger Pannekoek, eigenaar van EWB Solutions

Floris Boogaard
Ook gaf lector Transfornatie Floris Boogaard van de Hanzehogeschool een presentatie met zijn ideeën.

Hoe gaan we nu verder?

Jouw mening vinden wij belangrijk. Ongeveer één keer per maand denken wij, samen met een groep actieve buurtbewoners, na over hoe we het beste invulling kunnen geven aan dit project. Deze bewoners noemen wij de ambassadeurs van dit project. Wil je meedoen als ambassadeur? Neem dan contact met ons op via dehaas@procap.nl.

project

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant