Groen West-Indische Buurt

Waarom het project Groen in de West-Indische Buurt?

In Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering te merken: lange periodes van droogte en hitte, gevolgd door zware regenbuien. Dit kan overlast veroorzaken bij bewoners. Daarom wil Gemeente Groningen de stad klimaatadaptief maken. Dat betekent dat de stad beter tegen de gevolgen van klimaatverandering kan.

Om de hele stad aan te pakken begint Gemeente Groningen op plekken waar al werkzaamheden plaatsvinden. Dat is zo in de West-Indische Buurt: hier moet de riolering vervangen worden. Door het vervangen van de riolering te combineren met andere werkzaamheden scheelt dat overlast voor bewoners.

project

Betrekken bewoners

De West-Indische Buurt is een buurt met koop- en (sociale) huurwoningen en verschillende type bewoners zoals gezinnen, ouderen, studenten en singles. Daarnaast zijn er veel verschillende culturen aanwezig in de buurt. Het project heeft geprobeerd om bewoners op verschillende manieren te laten meedenken. Denk aan enquêtes, buurtbijeenkomsten, inloopavonden en stickerboekjes. Bewoners konden zich opgeven om ambassadeur te worden. Zij mochten dan actief meedenken met het project. Dat gebeurde tijdens bijeenkomsten met de ambassadeurs.

Ook konden bewoners tussentijds reageren op de schetsen voor de buurt. Dat kostte extra tijd, maar was ontzettend waardevol. Want door de input van bewoners kon het ontwerp nog verbeterd worden.

Project West-Indische Buurt
Martine Naber
T:  06 – 577 217 04
M: naber@procap.nl

 

Planning

2022 & 2023
In mei 2022 konden bewoners nog een laatste keer reageren op het ontwerp. Dat kon tijdens een inloopbijeenkomst. In 2022 is een deel van de riolering (zonder te graven) gerenoveerd. In maart 2023 is met de andere werkzaamheden gestart. Als alles goed gaat duren deze werkzaamheden tot de zomer van 2024.

2020
In het najaar van 2020 heeft het projectteam zoveel mogelijk informatie verzameld rondom onderwerpen zoals groen, water(overlast) en hitte. Op basis van deze informatie zijn schetsen voor de buurt opgesteld. Deze schetsen laten zien welke aanpassingen kunnen worden gedaan in de buurt om het groen te verbeteren, en wateroverlast en hitte te verminderen.

Aannemer Avitec heeft vervolgens één ontwerp gemaakt waarin dit allemaal samenkomt. Deze aannemer is door bewoners verkozen tot aannemer van dit project. Naast de aanpassingen bovengronds, is de aannemer ook verantwoordelijk voor het onderhouden en waar nodig vervangen van de riolering. Naast de aanpassingen bovengronds, is de aannemer ook verantwoordelijk voor het onderhouden en waar nodig vervangen van de riolering.

Het ontwerp

Er wordt meer groen toegevoegd in de buurt. Er komen er zo’n 21 wadi’s (groene greppels waar overtollig regenwater de grond in kan trekken) en onnodige bestrating wordt verwijderd. Daarnaast wordt het groen, op aanvraag van de bewoners, meer divers: er komen verschillende kruiden, bloemen, struiken en bomen bij. Groen is belangrijk voor klimaatadaptatie omdat het verkoelend werkt en wateroverlast vermindert.

Naast klimaatadaptieve maatregelen worden ook andere wensen meegenomen in het ontwerp. Tijdens een wandeling met bewoners bleek dat er ook behoefte is aan omheinde hondenspeelvelden. Die worden daarom toegevoegd. Ook worden er meer fietsnietjes geplaatst. Zelfs op de Oosterhamriklaan, die eigenlijk buiten het projectgebied valt, worden busdrempels geplaatst. Het projectteam hoorde van veel bewoners zorgen over de verkeersveiligheid op de Oosterhamriklaan. Het projectteam wilde daar iets mee doen, ondanks dat het niet binnen ons project valt. De busdrempels zorgen voor meer veiligheid, doordat het verkeer langzamer moet rijden.

Door in het ontwerp ook onderdelen mee te nemen die niets te maken hebben met klimaatadaptatie, wordt de buurt niet alleen klimaatadaptiever en groener, maar ook leefbaarder en veiliger. Zo kan de buurt er weer heel wat jaren tegenaan.

Boekje met uitleg

Boekje Ontwerp – Volledig

Meer informatie?

Mocht je meer informatie willen of vragen hebben, dan kun je een e-mail sturen naar naber@procap.nl of vul het contactformulier in.

.

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant