Picknicken met Anno

Door Wil van Eekeren

Vanaf begin 2024 zal de Indische Buurt een betonnen picknickbank rijker zijn, met daarop een mozaïekwerk dat keramist Anno Smith als thema heeft. Op het moment van schrijven werken zo’n veertien buurtbewoners/ vrijwilligers aan het mozaïek. In week 47 t/m 51 zitten ze vijf middagen en vijf avonden bij elkaar aan een grote tafel in BSV De Hoogte of Het Pand, en plakken ze heel nauwkeurig de scherven van stukgeslagen, bontgekleurde tegels op speciale matten die op plankjes bevestigd zijn. Iedere vrijwilliger werkt aan zijn eigen ‘puzzelstukje’, waarna al die stukjes op die picknickbank tot een compleet mozaïek worden gemaakt. Het ontwerp is van Clary en Petra van Keramiek Atelier Crea Rosa, in samenwerking met buurtbewoners Bas en Annet. Opvallende onderdelen van dat mozaïek zijn nagemaakte fragmenten van een tableau van Anno Smith met drie lezende kinderen, dat helaas verloren is gegaan. Maar er zit veel meer in dat ontwerp, zoals een Mens Erger Je Niet!- bord, een boter-kaas-en-eierenfiguur en teksten die uitnodigen tot praten en spelen (‘Lets Talk’ en ‘Lets Play’). Bas en Annet vonden Keramiek Atelier Crea Rosa via Google, en na een oriënterend gesprek met Clary Pascal bleek het te klikken. Ze lieten Clary ook een afbeelding zien van dat verloren gegane werk van Smith, dat zodoende in het ontwerp voor de picknickbank verwerkt kon worden. Alhoewel Clary nu in Hoogkerk woont kwam ze vroeger wel veel bij een oma en tante aan de Korreweg, dus de werken van Anno had ze al wel vaak gezien. “Ik vind zijn techniek heel leuk, en ik heb zelf ook wel eens landschappen op die manier gemaakt. Maar verder had ik mij nog niet echt in hem verdiept”, aldus Clary. Bas en Annet kwamen bij dit project terecht omdat zij door de Werkgroep Anno Smith waren gevraagd. Zij coördineren het geheel, maar dragen zelf ook letterlijk hun ‘steentje’ bij door mee te plakken.