Petitie behoud Stichting het Hamelhuys

Begin januari jl werd bekend dat het Hamelhuys, inloophuis voor (ex-) kankerpatiënten en naasten, gaat sluiten.
In een filmpje heeft Josje Hamel (vrijwillig onbezoldigd directeur) aangegeven dat na 6 jaar de energie op is. Het Hamelhuys werkt uitsluitend met vrijwilligers en ontvangt geen structurele financiële steun vanuit gemeente, overheid, zorgverzekeraars of andere bronnen. 

De gasten en betrokkenen van het Hamelhuys weten uit ervaring hoe belangrijk deze plek was en is voor veel mensen die te maken hebben met kanker. Daarom roepen zij de gemeentes Groningen en Assen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, investeerders, bedrijven en particulieren op om ervoor te zorgen dat het inloophuis in Groningen en Assen open kan blijven. Ze zouden geholpen zijn met andere (goedkopere) huisvesting in Groningen en een paar professionele betaalde krachten voor managementassistentie en fondsenwerving.

Er is een petitie gestart ten behoeve van het behoud van de stichting: https://www.petities.com/hamelhuys_moet_blijven_bestaan

Onderteken deze als je ook vindt dat het Hamelhuys moet blijven en dat zij van ongekende waarde zijn.

Stichting het Hamelhuys
050 3646418
info@hamelhuys.nl