Nieuws over Edanz

Ingezonden bericht van de gemeente

In de voormalige basisschool aan de van Oldebarneveltlaan zijn al een aantal jaren verschillende huurders en gebruikers actief. De laatste jaren vinden daar activiteiten en projecten plaats vanuit Edanz, Herstelacademie Sedna, Yamen Cuisine en de Verbinders.

Op uitnodiging van het gebiedsteam van de gemeente hebben De Verbinders en Herstelacademie Sedna, het initiatief genomen om in het gebouw een laagdrempelige functie van en voor de wijk te ontwikkelen. Helaas hebben zij kort geleden aangegeven dat het niet lukt om dit plan samen te realiseren.

Dat is een fikse tegenvaller voor de wijk. Want voor De Hoogte is een laagdrempelige, uitnodigende functie van en voor bewoners een waardevolle aanvulling. En de locatie in de voormalige Boumanschool is daarvoor uitermate geschikt.

Vandaar dat de gemeente de huurovereenkomst met de hoofdhuurder Edanz per 1 januari 2024 gaat beëindigen. Wat dat precies voor de andere gebruikers gaat betekenen is nu nog niet duidelijk.

In ieder geval gaat de gemeente in 2024 werk maken van het ontwikkelen van de locatie aan de van Oldebarneveltlaan. Om dit te bereiken gaat ze actief op zoek naar input en ideeën van wijkbewoners en wijkpartners.

De komende tijd gaan ze een basisconcept voor de belangrijkste functies voor het gebouw invullen (beheer, schoonmaak, horeca), zodat ze vanaf januari aan de slag kunnen met de invulling en uitvoering daarvan.

De gemeente nodigt wijkbewoners en wijkpartners van harte uit om hun ideeën en input te delen! Dit kan via oudewijken@groningen.nl.

Foto: Wil van Eekeren