Molukkenplantsoen / Hamburgervijver

Wat gaat er gebeuren?

Het Molukkenplantsoen is een park dat samen met de Hamburgervijver de hele Korrewegwijk beslaat. Het park dat moet functioneren als groene hart van de wijk, waar mensen kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Het plantsoen is hier al wel voor ingericht, maar functioneert nog niet optimaal en voor iedereen.

Ook komen in en om het Molukkenplantsoen veel vraagstukken uit de wijkvernieuwing en de stad samen, zoals klimaat, verkeer, groen en veiligheid. Om ervoor te zorgen dat het Molukkenplantsoen aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de wijk is besloten om in samenspraak en samenwerking met de bewoners met het plantsoen aan de slag te gaan.

De schetsen zijn gepresenteerd tijdens het ontwerpcafé. Ze zijn hieronder te zien en te downloaden!

project

Hamburgervijver: 2023-2024

De werkzaamheden in het groen beginnen rondom de Hamburgervijver vanaf het najaar 2023. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden de natuur niet verstoren, wordt momenteel een vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Wanneer dit onderzoek eind september 2023 is afgerond, kan worden bepaald of de werkzaamheden geen overlast veroorzaken voor de vleermuizen. Wanneer dit wel het geval is, zullen we de geplande werkzaamheden of het moment waarop we deze werkzaamheden uitvoeren aanpassen.

In 2024 worden ook de voetpaden rondom de Hamburgervijver verbeterd.

Molukkenplantsoen: 2024-2025

Ook de werkzaamheden in het Molukkenplantsoen zijn afhankelijk van de uitkomst van een ecologisch onderzoek. Dit onderzoek is afgerond in augustus 2024. Vanaf dat moment kan ook worden bepaald of het ontwerp en de werkzaamheden geen verstoring voor de natuur zullen opleveren. In het najaar van 2024 zal worden gestart met de werkzaamheden in het Molukkenplantsoen en deze zijn naar verwachting in het begin van 2025 afgerond.

Vijvers en oevers: na 2026

De geplande verbetering van de vijvers en aanbreng van natuurvriendelijke oevers zat in het ontwerp van het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver. Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan het uitbaggeren van de vijvers. Echter het uitbaggeren staat momenteel gepland voor na 2026, waardoor deze werkzaamheden zijn uitgesteld. Zodra het baggeren van de vijvers wordt uitgevoerd, zal opnieuw worden bepaald hoe de oevers en vijvers eruit komen te zien.

SCHETSEN

Schetsen downloaden?

Schets 1

Schets 2

 

 

Wil jij graag meedenken over het Molukkenplantsoen? Of heb je een andere vraag?

Laat Jorrit het weten. Vul het contactformulier hiernaast in of mail Jorrit Albers: molukkenplantsoen@mooiewijken.nl

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant