Molukkenplantsoen / Hamburgervijver

Wat gaat er gebeuren?

Het Molukkenplantsoen is een park dat samen met de Hamburgervijver de hele Korrewegwijk beslaat. Het park dat moet functioneren als groene hart van de wijk, waar mensen kunnen sporten, spelen en ontmoeten. Het plantsoen is hier al wel voor ingericht, maar functioneert nog niet optimaal en voor iedereen.

Ook komen in en om het Molukkenplantsoen veel vraagstukken uit de wijkvernieuwing en de stad samen, zoals klimaat, verkeer, groen en veiligheid. Om ervoor te zorgen dat het Molukkenplantsoen aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de wijk is besloten om in samenspraak en samenwerking met de bewoners met het plantsoen aan de slag te gaan.

project

Maart 2023 – Schetsontwerpen presenteren

Na het ophalen van alle input van verschillende groepen bewoners, wijkorganisaties en intern bij de gemeente Groningen, wordt er nu druk gewerkt aan een schetsontwerp voor het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver. Deze schetsen willen we graag presenteren aan alle bewoners van Groningen. Deze schetsen worden met de input van de bewoners, wijkorganisaties en gemeente Groningen uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Er worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. De exacte data voor de inloopbijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.

2022 – Ophalen input

Het jaar 2022 stond in het teken van het ophalen van informatie over het plantsoen onder bewoners van de wijk, gebruikers van het park en wijkorganisaties die zich met de Korrewegwijk bezighouden. Samen met verschillende groepen bewoners is gekeken hoe het park functioneert en wat er nodig is om deze nog beter te kunnen gebruiken.

Daarbij is gekeken wat het park nodig heeft op het gebied van onder andere ecologie, klimaatadaptatie en onderhoud. Dit is samen met de input van alle bewoners verwerkt tot een eerste schets hoe het plantsoen moet gaan worden.

Wil jij graag meedenken over het Molukkenplantsoen? Zou jij graag de nieuwe schetsontwerpen willen zien? Of heb je een andere vraag?

Laat Jorrit het weten. Vul het contactformulier hiernaast in of mail Jorrit Albers: molukkenplantsoen@mooiewijken.nl

Meedoen of meer info?

    Misschien ook interessant