Logeerhuis en respijtzorg De Opstap opnieuw van start

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat geldt ook voor mensen waarbij een persoon hulpbehoevend is. Er is dan sprake van mantelzorg.

Een mantelzorgers zorgt op regelmatige basis voor een hulpbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving. Dit kan gaan van wekelijkse boodschappen doen tot zorg en ondersteuning verlenen aan hun partner, kind, ouder vriend of buur. Meestal gaat het om huishoudelijke taken, sociaal emotionele ondersteuning, administratieve hulp of persoonlijke verzorging. Om van mantelzorg te spreken, moet je een persoonlijke band hebben met de persoon voor wie je zorgt en op regelmatige basis hulp en/of zorg bieden. 

De overheid wil ook dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarom wordt er ook ondersteuning geboden aan mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers dat voor hun 80+ ouders zorgt groeit en er zijn meer zwaarbelaste mantelzorgers dan 10 jaar geleden. Dit blijkt uit het op 28 maart verschenen onderzoek van CBS. Een 37 procent van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Van de kinderen geeft 7 procent aan zwaar belast te zijn. Tien jaar geleden was dat nog 5%. 

We moeten er daarom voor gaan zorgen dat de mantelzorgers af en toe een adempauze krijgen. De gemeenten hebben de taak te zorgen voor de ondersteuning van mantelzorgers. De Gemeente Groningen doet dat onder meer door een subsidie te verlenen voor het logeerhuis De Opstap. Verder ook bijdragen voor de Steunpunten Mantelzorg in de gemeente Groningen.

De Opstap is een logeerhuis voor respijtzorg – even een adempauze voor mantelzorgers
De Opstap is een gezellig logeerhuis in Groningen voor mensen die:

  • Tijdelijk geen beroep kunnen doen op een mantelzorger, zoals een partner of familielid omdat die een adempauze nodig hebben of er even tussen uit willen. Daarmee wordt ook overbelasting van de mantelzorgers voorkomen.
  • Na bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis wel graag naar huis willen maar hierbij nog niet voldoende terug kunnen vallen op hun partner, familie, buren of vrienden of andere situaties die dat belemmeren.

De mensen hebben dan een aangenaam tijdelijk verblijf en de mantelzorger heeft “even een adempauze”.
De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis. Zij worden daarbij ondersteund door een coördinator.

Vrijwilligers zijn welkom
Zinvol en zorgzaam vrijwilligerswerk in een leuk team! Samen zorg je ervoor dat de gasten zich thuis voelen.  

Aanmelding gasten
Als mantelzorgers nu al belangstelling hebben, dan kunnen zij zich al aanmelden als bijvoorbeeld er pas in mei of later een verblijf wordt gevraagd. In april zal nagegaan worden of er al voldoende vrijwilligers zijn om al een beperkt aantal gasten te kunnen ontvangen. Er is nu al 1 gast overigens.  

Informatie en contact 
Logeerhuis De Opstap – Molukkenstraat 202 – 9715 NZ Groningen
Website https://www.deopstap050.nl Mail info@deopstap050.nl
Telefoon – 06-40521094
Filmpje: Bekijk hier een filmpje over De Opstap
Folder: Download hier de folder van De Opstap
Flyer: Download hier de flyer voor vrijwilligers

De Opstap in de media met tekst en filmpjes (voor inspiratie om informatie te delen) – https://www.deopstap050.nl/in-de-media

  • RTV Noord – 3 april 2024 | Logeerhuis De Opstap gaat weer open: ‘Deze voorziening is onmisbaar in Groningen
  • Platform Hattinga Verschure – 2 april 2024 | Logeerhuis en respijtzorg De Opstap opnieuw van start gegaan – een adempauze voor mantelzorgers
  • OOG – 28 maart 2024 | Logeerhuis De Opstap is weer geopend