“Ik zeg alleen dingen toe, die ik ook waar kan maken”

Pascal Roemers (42) is afgelopen zomer begonnen als nieuwe projectmanager van de  wijkvernieuwing in de Indische Buurt en De Hoogte. Hij wil de wijk verduurzamen, aandacht voor sociale problematiek en bewoners betrekken bij de plannen.

Door Lotte Veltman

Wijkvernieuwing 2.0

Wijkvernieuwing betekent tegenwoordig veel meer dan stenen. “Vroeger stond wijkvernieuwing voor sloop en nieuwbouw. Dat is nog steeds zo, maar we kijken nu ook naar de sociale kant van de wijk:  armoede, kinderen met een achterstand en mensen met psychische problemen of schulden. We willen niet alleen goede woningen, maar ook dat mensen met plezier kunnen leven in hun wijk.”

Plannen

De wijk wordt groener en duurzamer. “Door de wijk groener te maken wordt het ’s zomers minder warm, en kunnen mensen er meer van genieten. Het is bewezen dat mensen gelukkiger zijn met meer groen om zich heen.”

Zo worden de West-Indische Kade en de Floresstraat de komende jaren aangepakt. Het Molukkenplantsoen wordt veiliger en er komen meer sportmogelijkheden. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd via de wijkkrant en het buurthuis.

Spin het web

Als een spin in het web zit Pascal om tafel met woningcorporaties, wijkbedrijven, het WIJ- team, scholen, buurthuizen en de gemeente. Zo lopen dingen niet langs elkaar heen.

“Komend jaar maken we plannen voor de Floresstraat. Mensen rijden er veel te hard, dus kijken we naar verkeersmaatregelen. Er komt meer groen, meer eenheid in de bestrating en er komt een terras naast het Floreshuis. Dat gaan we in een keer aanpakken, tegelijk met de vernieuwing van de riolering in 2023. De straat gaat dan toch op de kop, dan kun je het beter in een keer goed doen.”

Weten wat er leeft

“Ik wil ook af en toe polsen hoe het ervoor staat in de wijk. Wat nog best lastig is, want veel van de sociale problematiek speelt zich af achter de voordeur.”

Pascal krijgt informatie via organisaties als Goeiebuurt en het WIJ Team. Vrijwilligers van ‘U In De Buurt’ gaan van deur tot deur. “We willen de mensen leren kennen en weten wat er leeft.”

Klare taal

Pascal houdt van duidelijkheid. “Ik zeg alleen dingen toe, die ik ook waar kan maken. En als iets niet kan, dan is het nee en dan moet je ook direct kunnen uitleggen waarom. Mensen moeten niet aan het lijntje worden gehouden. Je moet helder en duidelijk zijn.”

Hij hoopt dat we elkaar in het nieuwe jaar weer vaker kunnen zien. ”Juist door ontmoetingen kunnen we van elkaar leren en elkaar daardoor helpen.”

Drijfveer

Zijn drijfveer komt voort vanuit sociale bewogenheid. “Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen. Je moet je af en toe kwaad kunnen maken over ongelijkheid. Ik zie zoveel potentie bij de mensen hier in de wijk. En soms hebben ze even een duwtje nodig. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Toekomstdroom

“Mijn droom is dat alle kinderen die hier nu opgroeien een beter leven krijgen. Dan bedoel ik gezondheid, kansen in het onderwijs en zichzelf kunnen ontwikkelen. Het zou prachtig zijn als ze over tien jaar kunnen zeggen: dankzij de dingen die hier gebeuren in de wijk heb ik een goede opleiding kunnen krijgen, heb ik een bijbaantje en meer vrienden, heb ik kunnen sporten en een leuke jeugd gehad.”

De wijkvernieuwing wordt betaald uit vanuit de Regiodeal en de gemeente. Pascal Roemers is in dienst van de gemeente Groningen.