Hulp voor mens en dier!

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Het duurt vaak
lang voordat zij hulp zoeken en aan de onveilige situatie ontsnappen. Wanneer er ook huisdieren in
het spel zijn, wordt de vlucht vaak nog langer uitgesteld. De sterke band tussen mens en dier vormt
een belemmering om te vluchten. Als slachtoffer van huiselijk geweld wil je jouw geliefde dier niet
achterlaten in een gevaarlijke situatie. Stichting Mendoo zet zich in voor deze doelgroep.
Om een oplossing te bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld met een huisdier heeft Mendoo
diertoegankelijk beleid ontwikkeld voor hulpverlenende instanties. Dit beleid is al succesvol
geïmplementeerd door de opvangorganisaties Blijf Groep, Kadera, Moviera enWender. Als het niet
mogelijk is om huisdieren mee te nemen, kan Mendoo het dier bij gastouders onderbrengen.
Mendoo beschikt over een netwerk van gastouders verspreid over het hele land. Deze zorgvuldig
geselecteerde gastgezinnen zorgen voor tijdelijke, liefdevolle opvang van de dieren van de slachtoffers van huiselijk geweld. Als de situatie weer veilig is, worden slachtoffer en dier herenigd.
Mendoo helpt niet alleen bij de opvang van huisdieren, ook speelt de stichting een belangrijke rol in het vergroten van bewustzijn over enerzijds de link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en anderzijds de belangrijke rol die een dier kan spelen bij het herstelproces van slachtoffers.

Gastouders gezocht!

Momenteel zijn we op zoek naar gastouders zonder eigen huisdieren en gastouders die grotere honden, zoals staffords en herders, willen opvangen.Wil jij ook een bijdrage leveren aan het herstel van mens en dier en jezelf aanmelden als gastouder? Kijk op www.mendoo.nl voor meer informatie.

Zelf advies nodig of een cliënt aanmelden? Kijk op www.mendoo.nl voor meer informatie