HET PAND

In Het Pand ben je altijd welkom.  Zoek je ook een stukje gezelligheid? Of ben je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben!

Wie zijn wij?

Wij geloven dat God deze prachtige aarde met u en met mij geschapen heeft. Hij heeft zich in liefde gericht naar de mensheid. Wat hij van ons verwachtte was wederliefde, maar wij hebben ons van God en van onze medemens afgekeerd, en daar gaan wij dagelijks mee door (in bijbelse taal: zonde). Het contact met onze Schepper, met onze medemens en met onszelf zijn wij kwijtgeraakt. En we kunnen die breuk niet herstellen. Hoeveel levens en situaties getuigen niet van deze onvervuldheid!

Het antwoord is nu van Gods kant gekomen. Hij kwam naar ons toe. Hij is mens geworden in Jezus Christus. Hem noemen wij daarom Gods zoon. Hij heeft de weg tussen God en mens her-opend. Door zijn dood aan het kruis heeft hij als een offer onze zonde weggenomen. Wij hebben weer een schone lei. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. Jezus roept ons op om hem te volgen. Dat is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar als we hem volgen merken we dat Jezus’ opstandingskracht opnieuw werkelijkheid wordt in ons leven. Wij in Het Pand willen Jezus met heel ons hart volgen, en we roepen u op: ‘Kom, ga met ons!’

Achtergrond van Het Pand

De oprichting van de stichting Het Pand is een initiatief van de hervormde wijkgemeente Martinikerk uit Groningen. Deze wijkgemeente is inmiddels Protestants (PKN) en komt op zondag samen in de Martinikerk. De wijken waar de wijkgemeente Martinikerk aan verbonden is, zijn de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk.

Na 25 jaar aan de Padangstraat te zijn gehuisvest, is Het Pand in juni 2014 verhuisd naar speeltuin DIB. Een gulle lening van de Tehuisgemeente (Nederlands Gereformeerde Kerk Groningen) en diverse sponsoracties is het mogelijk geworden om een multi functioneel gebouw te bouwen voor Het Pand en de speeltuinvereniging.

Al de activiteiten in Het Pand worden uitgevoerd vanuit de visie op evangelisatie van de wijkgemeente Martinikerk. Ook zijn de eindverantwoordelijken van alle onderdelen lid van deze gemeente. Vrijwilligers die in Het Pand actief zijn, zijn positieve christenen die van God en van mensen houden.

Wijkgemeente Martinikerk

De wijkgemeente www.wijkgemeente-martinikerk.nl kan als volgt getypeerd worden:

Toegewijd aan Christus, tijdloos, vriendelijk, dienstbaar aan de stad, verbonden met de wereldkerk. 

De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Groningen. Onze gemeente is in 1984 ontstaan uit twee Hervormde gemeenten die samengingen: de Sionskerk in de Korrewegwijk en de Filadelfiakerk in de Oosterparkwijk.

De gemeente is orthodox in haar beaming van de vroegchristelijke belijdenissen, gereformeerd in haar belijden en in haar liturgie. Ze gelooft in Jezus Christus als opgestane Heer, ze beschouwt de Bijbel als Woord van God en ze ziet zichzelf als discipelen van Christus: ze laat graag nieuwe mensen delen in het evangelie. Vanuit haar christelijke identiteit draagt ze met liefde bij aan het maatschappelijk welzijn van de stad Groningen.


logo
Contact

Het Pand
Madoerastraat 16
9715 HG Groningen


T: 050 – 57 75 886
E: info@pandvoordewijk.nl


Link naar website
gids