Het KAR-pand

Velen van jullie zullen wel eens over de Oosterhamriklaan gelopen of gefietst hebben en daarbij het pand op nummer 179 zijn gepasseerd, niet wetende wat daar gebeurt. Het is er meestal donker en leeg. Toch worden hier voor vele bewoners van onze wijk belangrijke dingen besproken. Hier zetelt namelijk de KAR. 

KAR staat voor Klanten Advies Raad. Samen met GROBOS (studenten) vertegenwoordigt de KAR de huurders van Lefier in de stad Groningen. Dat zijn er ongeveer 6500, waarvan velen in de Korrewegwijk wonen. De KAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Lefier op het gebied van betaalbaarheid, energiebesparing, leefbaarheid, zorg, verkoopbeleid, voorzieningen en kwetsbare groepen. 

De KAR bestaat uit acht personen, waarvan er vijf in juni zijn aangetreden. Het zal enige tijd duren voordat iedereen is ingewerkt. Hun namen zijn op de site te vinden. Normaal vergadert de KAR een keer per 14 dagen in het pand, maar door corona gebeurt dit de laatste tijd alleen maar online. 

Naast de eigen vergaderingen, is er ook regelmatig overleg met Lefier over allerlei beleidsterreinen. Daarnaast zijn er vergaderingen met huurdersorganisaties van andere corporaties en met huurdersorganisaties van Lefier in andere gemeentes. Ook schuift de gemeente af en toe aan.

Om te weten wat er leeft onder de huurders van Lefier, probeert de KAR met hen in contact te treden. Er is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief, waarop mensen zich kunnen abonneren. Ook wordt er jaarlijks een huurdersavond georganiseerd. De laatste keer was dat online via Facebook. Helaas waren er weinig kijkers. 

Uiteraard kunnen huurders ook rechtstreeks vragen stellen over huur, de woning of andere zaken. Dat kan via het contactformulier op de site of via de mail. Of wellicht wil je een buurtorganisatie opzetten. Meer informatie over de KAR vind je op www.kargroningen.nl

door: Hiddo Zuiderweg