Groen West-Indische Buurt

Informatie

Buurttafels

Maandag 14 september 19.00 – 20.30
Locatie: Speeltuin Sint Eustatiusstraat

Dinsdag 15 september 19.00 – 20.30
Locatie: Plein voor de Plus

Woensdag 16 september 19.00 -20.30
Locatie: Speeltuin Marowijnestraat

Meld je aan: Info@mooiewijken.nl

 


West-Indische Buurt buurt nog groener? Vertel ons hoe en waar!

Enige tijd geleden is de enquête Groen in de West-Indische Buurt ingevuld. In deze enquête hebben veel buurtbewoners hun mening geven over groen, water en hitte in de buurt. Hier zijn wij ontzettend blij mee en willen wij je ook graag voor bedanken. Hierbij doen we een oproep aan buurtbewoners die verder met ons willen meedenken en geven wij een uitleg over wat wij met de uitkomsten van de enquête gaan doen.

Inmiddels zijn de winnaars bekend en nemen wij persoonlijk contact op om de waardebon (ter waarde van €20,-) te overhandigen.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de enquête?
Het belangrijkste punt uit de enquête is dat buurtbewoners over het algemeen tevreden zijn over de hoeveelheid groen in de buurt. Veel buurtbewoners kunnen plekken aanwijzen waar ze genieten van het groen. Toch geven buurtbewoners aan dat er specifieke plekken zijn in de buurt waar de hoeveelheid groen en de gebruiksfunctie van het groen wel wat verbetering kan gebruiken. De buurt kent veel grasvelden en bosjes, maar de behoefte bij bewoners ligt ook bij ontmoetingsplaatsen in het groen en het toevoegen van bloemen. Daarnaast hebben een aantal buurtbewoners aangegeven overlast te ervaren van hitte (met name in de eigen woning) en wateroverlast.

Wat is een buurttafel?
We vinden het ontzettend fijn dat het algemene beeld van de buurt positief is, toch gaan we graag met de bewoners in gesprek over de specifieke locaties waar verbetering mogelijk is. De West-Indische buurt is groot en divers waardoor de situatie per straat kan verschillen. Om dit gesprek te kunnen voeren organiseren we drie buurttafels. Een aantal buurtbewoners denkt hier op een creatieve manier na over hoe de ideale buurt eruit ziet. Vervolgens gaan we kijken of we dit ook kunnen toepassen. Het voordeel van een buurttafels is dat je zelf invloed hebt.

Denkt u met ons mee in een buurttafel?
We organiseren drie buurttafels op drie locaties in de buurt. U mag zelf kiezen bij welke buurttafel u aanwezig wil zijn.

Maandag 14 september 19.00 – 20.30
Locatie: Speeltuin Sint Eustatiusstraat

Dinsdag 15 september 19.00 – 20.30
Locatie: Plein voor de Plus

Woensdag 16 september 19.00 -20.30
Locatie: Speeltuin Marowijnestraat

Mocht je aanwezig willen zijn bij een van de buurttafels ontvangen wij graag een aanmelding via de mail (info@mooiewijken.nl). Om op een juiste manier om te gaan met de coronaregels horen wij graag vooraf wie aanwezig zijn. We houden een maximale groepsgrootte aan van zes personen. Mochten meer bewoners willen deelnemen aan de buurttafels zorgen wij voor een extra locatie in de buurt. De buurttafels vinden buiten plaats, op een gepaste afstand. Mochten de weersomstandigheden niet goed genoeg zijn, verplaatsen wij naar een locatie binnen waar wij ook minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden.

Wat doen wij met de uitkomsten uit de enquête en de buurttafels?
De uitkomsten van de enquête en de buurttafels delen wij met een ontwerper. Zij maakt vervolgens een aantal schetsen van de buurt waarin uw ideeën terug komen. Als deze schetsen klaar zijn delen we deze met de buurt om opnieuw te vragen of dit is waar u als buurtbewoner blij van wordt. Hier komen wij later in het traject uitgebreid op terug.

Hopelijk zien wij je bij een van de buurttafels!