Het Floreshuis zoekt algemeen bestuurslid

Vacature

Wijkcentrum Floreshuis is “het huis” van de wijk gelegen in de Korrewegwijk/Indische buurt in Groningen. Het is een (ontmoetings)plek waar iedereen welkom is en waarin mensen zichzelf kunnen zijn. We willen van betekenis zijn voor iedereen met een initiatief, een idee, of de wens om de buurt mooier te maken. Het Floreshuis organiseert als vrijwilligersorganisatie zelf geen activiteiten; maar stimuleert, faciliteert en ondersteunt wijkbewoners die met initiatieven en met ideeën komen. We werken met zo weinig mogelijk professionals en met zo veel mogelijk vrijwilligers uit de wijkWant als mensen uit de wijk participeren draagt dat bij aan het vergroten van zingeving en eigenwaarde. Met de mogelijkheden die wij bieden willen we het voor mensen  eenvoudiger maken om te (her-) intreden op de arbeidsmarkt (betaald of onbetaald). Dat is goed voor het individu én goed voor de buurt.

Wij zij op zoek naar een:

Algemeen bestuurslid Stichting Floreshuis

Het bestuurslid is lid van het bestuur (onbezoldigd). Het bestuur is (in principe) een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding is in handen is van de locatiemanager. Het bestuurslid is samen met het bestuur één van sparringpartners van de locatiemanager. Personen met een HR- en/of juridische achtergrond zijn erg welkom.

Iedere laatste woensdag van de maand is de bestuursvergadering. Deze start om 18.00 uur met gezamenlijk eten. De inzet is 4 uur per maand, maar het is ook mogelijk om zelf deel te nemen in de verschillende project en om de Korrewegwijk een nog leukere en betere buurt te maken. Het nieuwe bestuurslid moet kunnen omgaan met een organisatie die veelvuldig gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers en de dynamiek die dit met zich meebrengt.

Het Floreshuis staat voor:

Samen
Verbinden
Elkaar helpen
Jezelf ontwikkelen
Open voor iedereen
Zelfvertrouwen
Goed voelen
Vertrouwen
Jezelf zijn

Durf jij het avontuur aan om mee te denken en vorm te geven aan een andere manier van samenleven?

Wil je hier eens hardop over nadenken of meer informatie? Bel of mail dan met onze voorzitter:

Kundien van Loo – Kundienvanloo@gmail.com tel: 06 – 397 088 51