Eerstejaarsstudenten geneeskunde analyseren Groningse Indische Buurt

GRONINGEN – Zo’n 300 eerstejaarsstudenten geneeskunde liepen op 13 maart in groepjes door de Indische Buurt. Ze wandelden onder andere door het Molukkenplantsoen, langs de Bedumerweg en de Floresstraat. Ondertussen onderzochten zij hoe je de veerkracht van mensen kunt verbeteren, door de woonomgeving aan te pakken. Ze keken bijvoorbeeld hoe het gesteld is met groen, veiligheid, woongenot, speel- en sportfaciliteiten en de aanwezigheid van zorg of ondersteuning. Daarnaast luisterden ze op zes punten naar de, soms emotionele, verhalen van experts en bewoners.

De wandeling maakt onderdeel uit van de opleiding tot arts. Studenten moeten een advies uitwerken voor een zelfgekozen kwetsbare groep. Docent Marco Boonstra zegt over het nut van zo’n wandeling. ‘Iedereen loopt een risico op gezondheidsproblemen, maar als je ouder bent, door taalbarrières minder makkelijk zorg regelt, of woont in slechte, ongezonde huizen, dan groeit dat risico. Een wandeling en gesprekken met experts en bewoners maken dit heel tastbaar. Veel studenten geneeskunde groeiden zelf op in een omgeving die prettig was en volop kansen bood. Het is belangrijk dat zij inzien dat dit niet de standaard is, terwijl ze leren wat je kunt doen om dergelijke gezondheidsverschillen te verkleinen.’

Bianca van Vreeswijk, jeugdarts, deelde als expert haar ervaringen met de studenten: ‘Hoe je als kind opgroeit, heeft invloed op je gezondheid en ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het starten van de dag met een goed ontbijt. Bij geldproblemen of wanneer er dingen in het gezin spelen, is daar niet altijd ruimte voor. Daar spelen scholen daarom soms op in, bijvoorbeeld door voeding of zuivel te bieden. Maar ook de aanwezigheid van speeltuintjes of veiligheid in de buurt spelen mee in de ontwikkeling van kinderen.” Een ervaringsdeskundige vult dit aan met een verhaal over hoe zij opgroeide en dat een stressvolle jeugd kan leiden tot gezondheidsklachten. 

Ook Loek Veldt van het Wijkoverleg Korrewegwijk, ontvangt in het Floreshuis studenten. Het Wijkoverleg behartigt de belangen van de wijkbewoners door activiteiten van straten, buurten en de wijk te ondersteunen en is gesprekspartner van de gemeente. Dan gaat het bijvoorbeeld over de aanleg van groen en ook huisvesting. Hij signaleert dat sommige huizen ongezond zijn door schimmel en dat het moeilijk kan zijn burgers te bereiken om het ondersteuningsaanbod onder de aandacht te brengen: ‘Er zijn veel nee-nee stickers. Daardoor weten mensen niet altijd dat ze hulp kunnen krijgen bij het aanvragen van een energietoeslag. Ze kennen de activiteiten in het Floreshuis ook niet altijd!’

Later ontmoeten de studenten Machiel Vonk, arts Maatschappij en Gezondheid. Hij nodigt de studenten uit goed om zich heen te kijken. Zo blijkt gaandeweg dat op deze plek geluidsoverlast van auto’s van invloed is op de slaap en de uitlaatgassen op de longen. Ook ontdekken de studenten dat er weliswaar groen is, maar dat daar ook veel vuil tussen ligt. Ze zien ook dat de huizen wat ouder zijn en dat die gehorig of slecht geïsoleerd zouden kunnen zijn. Iets wat ook tot gezondheidsproblemen kan leiden.

Studenten spreken verder met de wijkagent en specialisten in de ouderenzorg. Een belangrijk thema is veiligheid. Wanneer veel verschillende mensen samenleven, kan dat leiden tot burenruzies, geluidsoverlast of weinig contact met elkaar. Ook speelt soms geweld of drugsoverlast. De rol van wijkteams, de politie en zorgorganisaties in het ondersteunen van mensen wordt in de verhalen heel duidelijk. Of, zoals een student zegt: ‘Ergens weet je het misschien wel, maar deze wandeling maakt me wel heel bewust.’