Uitleen van buitenspeelgoed

Wat: Uitleen van buitenspeelgoed (buitenspeelgoed Speel-O-Theek).
Waar: Ergens in de wijk waar de spullen ook opgeslagen kunnen worden en idealiter ook uitgeprobeerd (bv speeltuin DIB, Molukkenpark sportveldje, Karrepad schoolplein).
Wanneer: bv uitleen 1x per maand in de maanden maart t/m oktober, bv elke eerste zaterdagochtend van de maand van 9:00 uur -11:00 uur*
Wie: vrijwilligers “runnen” de uitleen en terugbreng ochtend. Wij kunnen zelf een aantal ochtenden op ons nemen en op zoek gaan naar andere vrijwilligers die dat ook willen.

Dit moment van uitlenen en terugbrengen van speelgoed kan tegelijkertijd een ontmoetingsplek zijn voor mensen uit de wijk. Helpend is dan dat de uitleen op een locatie plaatsvindt waar kinderen meteen met het speelgoed kunnen spelen en waar bv koffie/thee/limonade/fruit beschikbaar is voor de ouders en kinderen.

Waarom is het een goed idee?
Buitenspelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en brengt bovendien veel plezier.
Heb je al buurtbewoners gevonden die achter je idee staan of met je mee doen? Zo ja, hoeveel?
Wij hebben dit idee aan een paar buren voorgelegd en die reageerden positief op dit idee.
Wat wil je met je idee bereiken?
Dat kinderen meer gaan buitenspelen en daardoor kunnen profiteren van de vele (gezondheids)voordelen ervan.
Draagt je idee bij aan (meerdere antwoorden mogelijk):
Heb je hulp nodig? Zo ja, wie of welke organisaties kunnen ondersteunen?
Contact met de gemeente om een uitleen plek (incl opslag) te creëren. Meedenken over via welke kanalen het aanbod het best onder de aandacht gebracht kan worden
Wat doe je zelf in de uitvoering van jouw idee?
Stap 1: Organiseren opslag en plek voor uitleen.Stap 2: Vrijwilligers regelen die een ochtend de buitenspeelgoed Speel-O-Theek willen “runnen” en data van de uitleen ochtenden in overleg vastleggen.Stap 3: Aanschaffen speelgoed (zou zinvol zijn nog verder uit te vragen aan kinderen welk speelgoed zij graag bij het aanbod zouden zien).Stap 4: Buitenspeelgoed Speel-O-Theek onder de aandacht brengen (PR).Stap 5: Uitvoeren van de buitenspeelgoed uitleen ochtenden.
Wat zijn de totale kosten?
€2100