Schommel Agnetapark

Al 10 jaar is er behoefte vanuit kinderen en volwassenen naar een extra schommel bij onze speeltuin. Kinderen spelen vaak in de speeltuin. Jong en oud komen er samen om te spelen en veelal passen de oudere kinderen op de jongere kinderen. Jammer genoeg kunnen ze niet samen schommelen. Dit is vanaf de start van deze speeltuin al een gemis. Daarom willen we met het geld van de Wijkstemdag een tweede schommel

Waarom is het een goed idee?
Jong en oud komen samen om te spelen. Veelal passen de oudere kinderen, soms broers en zussen, op de jongere kinderen. Samen schommelen is gezellig en goed voor de motoriek. Nu is het ook zo dat doordat er niet samen geschommeld kan worden de schommel omhoog getakeld wordt en dan dient als doel om te gaan voetballen. Dit zorgt voor lawaai en overlast bij andere buren.
Heb je al buurtbewoners gevonden die achter je idee staan of met je mee doen? Zo ja, hoeveel?
Ja, gaat om meer dan 50 mensen volwassenen met kinderen, exacte aantallen onbekend.
Wat wil je met je idee bereiken?
Meer samen spelen en spelplezier met elkaar zowel oud en jong. Minder geratel van kettingen nu wordt het geraamte niet gebruikt voor schommelen maar voetbal wat voor overlast zorgt. Maar ook dient het, het doel dat mensen voelen dat er wel naar hun geluisterd wordt en ook jongeren iets in te brengen hebben. Mogelijk stimuleert het tot meer activiteiten en ondernemingen.
Draagt je idee bij aan (meerdere antwoorden mogelijk):
Heb je hulp nodig? Zo ja, wie of welke organisaties kunnen ondersteunen?
Ja, de schommel moet geplaatst worden.
Wat doe je zelf in de uitvoering van jouw idee?
Gezien de veiligheidsvoorschriften zal de gemeente betrokken moeten worden voor het plaatsen en de beoordeling qua veiligheid.
Wat zijn de totale kosten?
€2.780