Fotowedstrijd voor jongeren

We willen jongeren stimuleren om foto’s van hun wijk (Korrewegwijk/De Hoogte) te maken, omdat we willen weten hoe en wat jongeren hun wijk zien en beleven. Door middel van deze wedstrijd kunnen we met jongeren in gesprek gaan en over de leefbaarheid van de wijk en de wensen en dromen die ze hebben. Het gaat niet om de ‘mooiste foto’ maar om de eerlijkheid van wat de jongeren zien.

Waarom is het een goed idee?
De fotowedstrijd is een mooie en makkelijke manier om met jongeren in de wijk in contact te komen. De expositie is een platform om met jongeren uit de wijk in uitwisseling te gaan. De fototentoonstelling kan op reis gaan, binnen de wijk, maar ook als piloot voor andere wijken in andere wijken of het Forum. Dit is een manier om de Korrewegwijk/de Hoogte in het zonnetje te zetten en ook in andere wijken zo een project uit te voeren.
Heb je al buurtbewoners gevonden die achter je idee staan of met je mee doen? Zo ja, hoeveel?
Ja, verschillende juryleden
Wat wil je met je idee bereiken?
Jongeren op een laagdrempelig niveau de mogelijkheid bieden hun blik op ons wijk te laten zien.Jongeren komen in beeld door foto’s te makenBewustwording van jongeren van hun omgeving.Bewustwording van volwassen van wat de jeugd ziet en waarneemt.Door tentoonstelling ontstaat een platvorm waar in contact met de jongeren gegaan kanworden.Mogelijk verbetering van de leefbaarheid van de wijk voor jongerenDoor reistentoonstelling onthand uitwisseling met andere wijken en hun jongeren
Draagt je idee bij aan (meerdere antwoorden mogelijk):
Heb je hulp nodig? Zo ja, wie of welke organisaties kunnen ondersteunen?
Het zou mooi zijn als de foto’s in wijkcentra etc kunnen hangen
Wat doe je zelf in de uitvoering van jouw idee?
Ik wil posters maken met een oproep voor deze foto wedstrijd en op plekken ophangen waar jongeren zijn (Het Pand, BsV de Hoogte, Sportcentrum Noord, Albert Heijn). Ik zalvoor publiciteit zorgen door internet en social media (Mooie Wijken?).
Wat zijn de totale kosten?
€950,-