Bedumerweg

Informatie

Mooie Wijken
E info@mooiewijken.nl


De Bedumerweg is een grote verkeersader, een belangrijke toegangsweg voor de stad. Maar voor heel veel mensen is het ook gewoon de straat waar ze wonen en prettig willen verblijven. Daarom wordt vanuit Mooie Wijken gekeken hoe de Bedumerweg zowel op korte als op lange termijn leuker en veiliger kan worden. In het bovenstaande is te zien dat er in juli 2019 een borrel georganiseerd is om input van bewoners te verzamelen en op 11 januari 2020 een minigolf op de groenstroken bij de Bedumerweg om meer input over de wensen en behoefte van bewoners te krijgen. Op woensdag 22 juli is er wederom een borrel geweest en zijn er veel mooie ideeën opgehaald. OOG was er ook bij, lees hier hen artikel.

Minigolf aan de Bedumerweg

11 januari 2020 is een inspraakmiddag geweest om mee te denken over de Bedumerweg. De groenstroken langs de weg lagen vol met golfbanen. Onder het motto ‘gooi eens een balletje op over de Bedumerweg’ konden jong en oud langskomen om te minigolfen en ondertussen hun ideeën te delen. De eerste ontwerpen zullen naar verwachting voor de zomer klaar zijn en gedeeld worden met bewoners. Hopelijk kan dan een eerste stap gezet worden om van de Bedumerweg een leukere straat te maken!

Heb je ideeën of vragen? Laat het ons vooral weten!